Profil

Členy sdružení jsou:

Ing. Lenka Poláková

 • SPŠ stavební Praha
 • VŠ ČVUT stavební Praha
 • Členka České komory autorizovaných inženýrů a techniků
 • činná v oboru od r. 1999

 

Ing. Radek Mrňák

 • SPŠ stavební Mělník
 • VŠ ČVUT stavební Praha
 • Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků
 • činný v oboru od r. 1994

 

dále blízce spolupracujeme s projektanty:

 • Ing. Radek Brandejs
 • Otakar Chládek
 • Ing. Zdeněk Vinš
 • Ing. Petra Machová
 • Ing. Hana Slavíková