Činnost

Sdružení AMBIT se zabývá projektovou činností v oboru pozemních staveb. Projektovou dokumentaci zpracováváme v oblasti:

 • Bytové výstavby (rodinné domy, bytové domy, půdní vestavby)
 • Občanské vybavenosti (mateřské školky, školy, obchodní prostory)
 • Administrativy (kancelářské budovy)
 • Průmyslových staveb (skladové a výrobní haly, drobné provozovny).

 

Kromě vypracovávání kompletních projektových dokumentací se dále specializujeme na subdodávky projektů v oblasti:

 • Zdravotechniky
 • Vytápění
 • Rozvodů plynu.

 

Projektovou dokumentaci zpracováváme ve stupních:

 • Zaměření stávajícího stavu objektů
 • Koncepty a předběžné ověřovací návrhy
 • Studie, vizualizace návrhu
 • Dokumentace k územnímu řízení (DUŘ)
 • Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)
 • Dokumentace k provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
 • Skutečné provedení staveb.

 

V rámci poskytovaných činností nabízíme i vyřízení jednotlivých povolení, včetně potřebných souhlasů pro získání povolení. Jedná se hlavně o:

 • Vyřízení územního povolení nebo souhlasu
 • Vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení
 • Vyřízení povolení k užívání stavby nebo kolaudace.